Stuhy a šnúry

Stuhy a šnúry

Šnúry
• ozdobné
• čalunické
• odevné.

Všetky druhy môžu byť v rôznych šírkach a z rôznych materiálov.

Stuhy
• keprovky
• vešiakové putka
• nohavicové chránitka
• stuhy ozdobné
• primky

Všetky druhy môžu byť v rôznych šírkach a z rôznych materiálov.

000